Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zaproszenie

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego”, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2017 roku.


I Ogólnopolska Konferencja pod wyżej wymienionym tytułem, odbyła się 11-13 września 2002 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. To cudowne miejsce, z niepowtarzalnym klimatem pozostawiło niezapomniane wspomnienia wśród uczestników Konferencji, czego efektem były kolejne jej edycje w latach 2004 i 2006. W trakcie tych cyklicznych spotkań, zarówno doświadczeni naukowcy, jak i młodzi odkrywcy prezentowali swe wyniki badań, obejmujące zagadnienia wykorzystania badań mikrobiologicznych, biochemicznych, fizjologicznych, geochemicznych, fitosocjologicznych i innych w ocenie stanu otaczającego nas środowiska. Ponadto w tym czasie nawiązały się liczne przyjaźnie i współprace naukowe.


Inicjatorem i przez te wszystkie lata dobrym duchem Konferencji, organizowanej przez pracowników Katedry Biochemii, ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie, była prof. dr hab. Janina Nowak.


Po dziesięciu latach przerwy podejmujemy próbę reaktywacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego”. Tym razem zapraszamy Państwa do kolejnego urokliwego miejsca, jakim jest Pałac w Siemczynie.


Założenie parkowo-pałacowe w Siemczynie jest jednym z niewielu zachowanych do dziś barokowych założeń ogrodowych w północno-zachodniej Polsce. Jest miejscem, w którym można odnaleźć żywą historię w postaci elementów architektury (zespół dworsko-folwarczny) i zieleni (park). Wybudowany przez Henninga Berndta von der Goltza pałac należy do perełek architektury na całym Pojezierzu Drawskim. Został on zaprojektowany jako obszerna siedziba nawiązująca do francuskich wzorów budowli rezydencjonalnych. Założenie ogrodowe zajmujące obszar około 3 ha powstało w XVII wieku. W międzyczasie południowo-wschodnia część założenia, została przekształcona przez Hartwiga von Bredowa, który nadał jej charakter naturalistyczny. W trakcie Konferencji będziecie Państwo mogli zwiedzić zarówno pałac, jak i wspomniane założenie ogrodowe z piękną aleją grabową.


Jednak głównym celem organizowanej przez nas Konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych i dyskusja na temat stanu środowiska przyrodniczego oraz wykorzystania badań z zakresu szeroko pojmowanych nauk przyrodniczych w jego ocenie. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w zjeździe dostarczy każdemu z Państwa satysfakcji zawodowej oraz miłych wspomnień z pobytu w Pałacu w Siemczynie.