Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tematyka konferencji:

-wykorzystanie badań biologicznych w ocenie jakości wody, gleby, powietrza
-mikrobiologia i biochemia środowiskowa;
-reakcje fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych w odpowiedzi na czynniki antropogeniczne;
-biomonitoring środowiska;
-biotesty w analizie stanu środowiska przyrodniczego;
-inne badania biologiczne w ocenie stanu środowiska przyrodniczego.