Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ważne daty


28. lutego 2017 –zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oraz przesłanie streszczeń do materiałów konferencyjnych, 
3. marca 2017 – komunikat II wraz ze wskazówkami dla autorów,
15. kwietnia 2017 – dokonanie opłaty konferencyjnej, 
20. maja 2017 – komunikat III.
7.-9. czerwca  2017  –  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologiczne  Metody Oceny Stanu 
Środowiska Przyrodniczego”.