Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Publikacje po konferencyjne

W ramach opłaty konferencyjnej istnie możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w czasopiśmie "Chemistry. Environment. Biotechnology" (5 pkt. MNiSW) - publikacja w języku polskim lub angielskim. 

Dla osób zainteresowanych oferujemy możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w czasopismach:

"Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica" (10 pkt. MNiSW) - publikacja w języku angielskim, koszt 250 zł,

"Annales UMCS, Sectio E Agricultura" (9 pkt. MNiSW) - publikacja w języku polskim lub angielskim, koszt 307,50 zł,

"Polish Journal of Soil Science" (14 pkt. MNiSW) - publikacja w języku angielskim, bez dodatkowej opłaty (prace muszą dotyczyć środowiska glebowego)

Przesłane tematy publikacji zostaną w najbliższym czasie przekazane Radom Redakcyjnym czasopism. Po akceptacji zaproponowanych tematów, do uczestników konferencji zostaną przesłane wytyczne dla Autorów wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu i terminu przesyłania pełnych tekstów prac. Prace zostaną poddane recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki Autora/Autorów