Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Andrzej Nowak (ZUT, Szczecin)-przewodniczący
Prof. dr hab. Piotr Bałczewski (AJD, Częstochowa)
Prof. dr hab. Stanisław Baran (UP, Lublin)
Prof. dr hab. Wiesław Barabasz (UR, Kraków),
Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska (UP, Lublin),
Prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz (ZUT, Szczecin),
Prof. dr hab. Krystyna Cybulska (ZUT, Szczecin),
Prof. dr hab. Hanna Dahm (UMK, Toruń),
Prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska (PUM, Szczecin),
Prof. dr hab. Barbara Kołodziej (UP, Lublin),
Prof. dr hab. Jan Koper (UTP, Bydgoszcz),
Prof. dr hab. Wiesław Koziara (UP, Poznań),
Prof. dr hab. Jan Kucharski (UWM, Olsztyn),
Prof. dr hab. Jan Łabętowicz (SGGW, Warszawa)
Prof. dr hab. Barbara Marska (ZUT, Szczecin),
Prof. dr hab. Stefan Martyniuk (IUNG, Puławy),
Prof. dr hab. Andrzej Mocek (UP, Poznań),
Prof. dr hab. Stefan Russel (SGGW, Warszawa),
Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska (UPH, Siedlce)
Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak (UTP, Bydgoszcz),
Prof. dr hab. Jan Udała (ZUT, Szczecin),
Prof. dr hab. Piotr Wesołowski (ITP, Falenty),
Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM, Olsztyn)