Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 Program konferencji:


7 czerwca 2017


Środa – 7 czerwca 2016 
13.00-16.00  Rejestracja i zakwaterowanie uczestników 
15.30-16.30  Obiad 
16.45-17.00  Uroczyste otwarcie konferencji  
17.00-19.00  I sesja referatowa prowadzący prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska, dr hab. Arkadiusz Telesiński 
17.00-17.30  Andrzej Nowak, Maciej Nowak  – Geneza i historia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego” 
17.30-18.15  Wiesław Barabasz, Maria J. Chmiel, Anna Pikulicka – Zamaskowanie mykotoksyny 
18.15-19.00  Marzena Gibczyńska – Podstawowe procesy uzdatniania wody w kontekście historii szczecińskich wodociągów 
20.00-01.00  Uroczysta kolacja 

8 czerwca 2017


08.30-09.30  Śniadanie  
09.45-10.15  II sesja referatowa prowadzący prof. dr hab. Wiesław Barabasz, dr hab. Anna Piotrowska-Długosz, prof. nadzw. 
09.45-10.00  Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Maciej Zalewski – Zlewniowe podejście do analizy zanieczyszczeń antropogenicznych rzek  
10.00-10.15  Jerzy Terlikowski – Racjonalne wykorzystanie produkcyjne rezerw azotu mineralnego uwalnianego w warunkach łąki trwałej położonej na madzie próchnicznej 
10.15-10.30  Wspólne zdjęcie uczestników konferencji 
10.30-11.00  Przerwa kawowa 
11.00-11.45  III sesja referatowa prowadzący prof. dr hab. Jan Kucharski, dr hab. Maria J. Chmiel 
11.00-11.15  Anna Gałązka, Karolina Gawryjołek, Jarosław Grządziel – Porównanie biochemicznych i mikrobiologicznych wskaźników aktywności biologicznej w ocenie jakości środowiska glebowego na przykładzie reprezentatywnych gleb Polski 
11.15-11.30  Katarzyna Grata – Biologiczna kontrola Fusarium culmorum wyizolowanego z uprawy bielonego szparaga przez Pseudomonas fluorescens
11.30-11.45  Arkadiusz Telesiński, Kornel Curyło, Maciej Płatkowski, Krystyna Cybulska, Teresa Krzyśko-Łupicka – Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik skażenia gleby olejem kreozotowym typu GX-Plus 
12.00-13.00  Obiad 
FORUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 
13.15-14.15  IV sesja referatowa prowadzący prof. dr hab. Krystyna Cybulska, dr hab. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. nadzw. 
13.15-13.30  Łukasz Furmanek, Agata Tekiela, Magdalena Andrusiewicz, Grzegorz Bara, Paweł Czarnota – Wpływ metabolitów wtórnych porostów na glebowe grzyby patogenne Fusarium oxysporum, F. avenaceum i T. harzianum  
13.30-13.45  Małgorzata Łyszcz, Anna Gałązka, Jarosław Grządziel – Bakteryjne endofity w uprawach rolnych – molekularna identyfikacja i bioróżnorodność  
13.45-14.00  Michał Marciniak, Andrzej Kłos, Małgorzata Rajfur – Zastosowanie metod biomonitoringowych do oceny zanieczyszczenia metalami ciężkimi wybranych obszarów leśnych 
14.00-14.15  Jarosław Grządziel, Anna Gałązka – Zastosowanie metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w poszukiwaniu markerów bakteryjnych charakterystycznych dla różnych jakościowo gleb 
14.15-14.45  Przerwa kawowa 
14.45-16.45  V sesja referatowa prowadzący prof. dr hab. Jan Udała, dr hab. Edyta Kiedrzyńska 
14.45-15.00  Michał Rybak, Tomasz Joniak, Izabela Ratajczak, Maciej Gąbka – Zmiany wzorca wzrostu ramienicy Chara hispida w odpowiedzi na chemiczną rekultywację  
15.00-15.15  Natalia Kasowska, Przemysław Czerniejewski – Inwazja babki byczej (Neogobius melanostomus) w estuarium Odry 
15.15-15.30  Ewelina Roszkowska, Anita Petrů, Emílie Pecharová – Możliwości oceny stanu środowiska wodnego za pomocą fluorescencji chlorofilu makrofitów zanurzonych w wodzie 
15.30-15.45  Marek Jankowski, Adam Tański, Adam Brysiewicz, Jan Krzystolik – Ewidencja tarlisk ryb łososiowatych w rzece Wołczenicy jako metoda oceny środowiska naturalnego 
15.45-16.15  Przerwa kawowa 
16.15-17.00  VI sesja referatowa prowadzący dr hab. Grzegorz Nowak, dr hab. Alicja Niewiadomska 
16.15-16.30  Przemysław Czerniejewski, Adam Tański, Bartłomiej Najbar, Natalia Kasowska – Żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans) – inwazyjny gatunek herpetofauny w województwie zachodniopomorskim (północno-zachodnia Polska) 
16.30-16.45  Magdalena Kręcidło, Teresa Krzyśko-Łupicka – Z anieczyszczenie bioaerozolu w zakładzie cukierniczym bakteriami rodziny Enterobacteriaceae 
16.45-17.00  Krystyna Cybulska, Ilona Wrońska, Marta Kowarska, Kacper Rygielski, Wojciech Kucaj – Ocena fitoreakcji kompostu z odpadów poubojowych z drobiu na tle preparatów dostępnych w handlu z wykorzystaniem analizy Phytotoxkit 
17.00-17.20  Przerwa kawowa 
17.20-18.00  Sesja posterowa 
18.00-19.30  zwiedzanie Pałacu H.B. von der Goltz 
20.00-23.00  Kolacja grillowa 

9 czerwca 2017


08.30-09.30  Śniadanie  
10.00-11.30  Spacer po oznakowanym Henrykowskim Szlaku w Siemczynie 
12.00-12.30  Uroczyste zamknięcie konferencji  
12.30-13.30  Obiad 

Wykaz posterów