Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Opłata konferencyjna:
880 zł – opłata dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych
680 zł – opłata dla doktorantów i studentów.

Wpłaty prosimy kierować na konto: 


02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
Bank Zachodni WBK S.A. 3 odział w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin, al. Piastów 17
z dopiskiem Biologiczne metody + nazwisko i imię uczestnika 
Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w obradach, dwa noclegi w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie a także uroczystą kolację, kolację grillową, zwiedzanie barokowego pałacu w Siemczynie, publikację artykułu w czasopiśmie „Chemistry. Environment. Biotechnology” (5 pkt. MNiSW).

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość, za dodatkową opłatą (50 zł) spaceru po oznakowanym Henrykowskim Szlaku w Siemczynie, który odbędzie się po zamknięciu Konferencji, w piątek 9 czerwca 2017 r. ok. godz. 13.30.