Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komitet Organizacyjny:


Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński - przewodniczący,
Dr inż. Martyna Śnioszek - wiceprzewodnicząca,
Dr hab. inż. Beata Smolik - sekretarz,
Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk,
Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska,
Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska,
Dr hab. Grażyna Żukowska,
Dr inż. Barbara Futa,
Mgr inż. Michał Stręk,
Mgr inż. Maciej Płatkowski,
Mgr inż. Piotr Ptak