Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zaproszenie

Szanowni Państwo


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego”, która odbędzie się w dniach
18-20 listopada 2020 roku.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i trwającym na terenie Polski stanu epidemii, uprzejmie informujemy, że podjęliśmy decyzję o przełożeniu terminu V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego”. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych gości, partnerów oraz pracowników decyzja nie mogła być inna. Liczymy na Państwa zrozumienie. Jednocześnie stale monitorujemy aktualną sytuację w kraju oraz śledzimy wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
W związku z nowym terminem Konferencji, zmianie ulegają również wszystkie dotychczasowe terminy. Szczegóły przedstawiamy w dalszej części komunikatu.


Po udanej reaktywacji Ogólnopolskiej Konferencji pod wyżej wymienionym tytułem, która odbyła się w dniach 7-9 czerwca 2017 r. w zespole parkowo-pałacowym w Siemczynie, tym razem zapraszamy Państwa do Szczecina. Tegoroczna Konferencja współorganizowana jest przez trzy jednostki naukowe: 
Katedrę Bioinżynierii, Pracownię Mikrobiologii i Biochemii Środowiska, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 
Katedrę Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii, Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 
Katedrę i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 
Inicjatorem organizowanych w Paradyżu, przez pracowników Katedry Biochemii, ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie, trzech pierwszych edycji Konferencji, w latach 2002, 2004 i 2006, była prof. dr hab. Janina Nowak. Jak już wcześniej wspomniano IV Ogólnopolska Konferencja odbyła się w Siemczynie. Natomiast na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego” spotkamy się w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii. Jest to nowoczesny obiekt o łącznej powierzchni ponad 10 000 m2. W budynku znajduje się zala wykładowa na 500 osób, pomieszczenia dydaktyczne, czytelnia, pokoje dla studentów i nauczycieli. 
Głównym celem organizowanej przez nas Konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych i dyskusja na temat stanu środowiska przyrodniczego oraz wykorzystania badań z zakresu szeroko pojmowanych nauk przyrodniczych w jego ocenie. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w zjeździe dostarczy każdemu z Państwa satysfakcji zawodowej oraz miłych wspomnień z pobytu w Szczecinie.