Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ważne daty


20. lutego 2020 – komunikat II wraz ze wskazówkami dla autorów,
30. września 2020 – zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oraz przesłanie streszczeń do materiałów konferencyjnych, 
3. października 2020 – komunikat IV.
15. października 2020 – dokonanie opłaty konferencyjnej,
10. listopada 2020 – komunikat V wraz z programem konferencji.
18.-20. listopada  2020  –  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologiczne  Metody Oceny Stanu 
Środowiska Przyrodniczego”.