Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w następujących czasopismach:
-        „Journal of Ecological Engineering” (40 pkt. MNiSW) – publikacja w języki angielskim;
-        „Polish Journal of Soil Science” (20 pkt. MNiSW) – publikacja w języku angielskim (prace muszą dotyczyć środowiska glebowego).

Przesłane prace, po zaakceptowaniu przez Rady Redakcyjne, zostaną poddane recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki Autora/Autorów i powinny ukazać się do końca 2020 r.
Do osób zainteresowanych publikacją pełnych tekstów prac, wraz z komunikatem III, zostaną przesłane szczegółowe wytyczne dla Autorów.