Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Andrzej Nowak (ZUT, Szczecin) - przewodniczący,
Prof. dr hab. Jacek Antonkiewicz (UR, Kraków),
Prof. dr hab. Wiesław Barabasz (PWSW, Przemyśl),
Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska (UP, Lublin),
Prof. dr hab. Krystyna Cybulska (ZUT, Szczecin),
Prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA-PAN, Lublin),
Prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska (PUM, Szczecin),
Prof. dr hab. n. med. Adam Klimowicz (PUM, Szczecin)
Prof. dr hab. Jan Koper (UTP, Bydgoszcz),
Prof. dr hab. Jan Kucharski (UWM, Olsztyn),
Prof. dr hab. Andrzej Mocek (UP, Poznań),
Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska (UPH, Siedlce)
Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak (UTP, Bydgoszcz),
Prof. dr hab. Arkadiusz Telesiński (ZUT, Szczecin),
Prof. dr hab. Jan Udała (ZUT, Szczecin),
Prof. dr hab. Jerzy Weber (UP, Wrocław),
Prof. dr hab. Lidia Wolska (GUM, Gdańsk),
Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM, Olsztyn)