Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program konferencji

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w komunikacie IV,
otwarcie Konferencji planowane jest 3 czerwca 2020 r. o godz. 15.00,
a jej zakończenie 5 czerwca 2020 r. o godz. 13.00;
w trakcie Konferencji odbędzie się Sesja Młodych Naukowców.