Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
650 zł – opłata dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych,
500 zł – opłata dla doktorantów i studentów.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto nr


02 1090 1492 0000 0000 4903 0242


Santander Bank


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


70-310 Szczecin, al. Piastów 17


z dopiskiem Biologiczne metody + nazwisko i imię uczestnika


 


Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, uroczystą kolację, kolację grillową, wycieczki. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom Konferencji noclegów.