Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Pliki do pobrania


Wzór streszczenia
Karta zgłoszeniowa 


Opłata konferencyjna:
650 zł - opłata dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych,
500 zł - opłata dla doktorantów i studentów.


Wypełnione liki należy przesłać na adres bmossp@zut.edu.pl


Wpłaty prosimy kierować na konto: 


02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
Bank Zachodni WBK S.A. 3 odział w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin, al. Piastów 17
z dopiskiem Biologiczne metody + nazwisko i imię uczestnika