Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt


Arkadiusz Telesiński- arkadiusz.telesinski@zut.edu.pl
Martyna Śnioszek- martyna.snioszek@zut.edu.pl
Beata Smolik- beata.smolik@zut.edu.pl

Sekretariat konferencji:


Dr hab. inż. Beata Smolik, prof. ZUT 
Katedra Bioinżynierii 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Słowackiego 17 71-434
Szczecin tel. 91 449 62 82

bmossp@zut.edu.pl