Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Organizatorzy

Katedra Bioinżynierii
Pracownia Mikrobiologii i Biochemii Środowiska


Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii 


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 


Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej


 Wydział Nauk o Zdrowiu,
 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie